Realizacje

Neon WZG

01.11.2020

Lokalizacja

gdynia

W ramach

Biennale 2020

Partnerzy

Miasto Gdynia

Zakomponowana w przejściu między budynkami bibliotek nad schodami instalacja świetlna (autorstwa studia Full Metal Jacket) podkreśla znaczenie miejsca jako wejścia do mieszkalnej części dzielnicy. Światło ogrzeje przestrzeń ulicy, aby wraz z powstającym u dołu parkiem kieszonkowym i biennalową rzeźbą, stworzyć charakterystyczny punkt WZG.