Realizacje

Focha

01.08.2021

Lokalizacja

gdynia

Partnerzy

Miasto Gdynia, Mapalu, Flugger Farby

Realizacja składa się z kilku działań projektowych mających na celu uspójnienie wizerunku niezwykle klimatycznej uliczki. Zespół projektantów Traffic Design w ścisłej współpracy z mieszkańcami przygotował nowe projekty elewacji oraz elementy detalu takie jak oznaczenia budynków i płoty.

Wybraliśmy ul. Focha przez wzgląd na specyficzny układ i charakter zabudowy. To właśnie tutaj mieszkali architekci odpowiedzialni za powstawanie WZG. Ta wąska uliczka z pasmami domów szeregowych po obu stronach tworzy mikroświat w sercu dzielnicy. Na jej wyjątkowy klimat składają się wypełnione zielenią przedogródki, rytm zabudowy i różnorodność detali.

Od czasów międzywojnia domy na ulicy Focha obrosły w płoty, numerki, lampki, daszki, sztukaterię, dodatkowe okienka i stolarkę z różnych materiałów. Niespójność kolorystyki, metaloplastyki i detalu architektonicznego złożyły się na chaotyczny krajobraz. ZPTD za cel postawiło sobie nadanie ulicy spójnego charakteru, z równoczesnym uwzględnieniem wyjątkowości każdego z mieszkańców. Podjęliśmy się stworzenia stylu plastycznego, który mógłby być realizowany w wielu technikach, tworząc mozaikę pokrewnych sobie kształtów. Szukaliśmy tożsamości wizualnej, która nie sprowadzałaby się do unifikacji.