Kiedy:
27 czerwca 2017 – 27 czerwca 2017

Zobacz na FB

Wystawa - Pierwsza Normalna Forma

Wystawa “Pierwsza normalna forma” (org. first normal form) to nierozerwalny komponentem dwóch osobnych, lecz połączonych sztuką, poczynań Andriya Khira i Dimy Mykytenko. Artyści określają je jako punkt styku pomiędzy podstawowymi zasadami istnienia grup społecznych, a indywidualnym podejściem jednostki do archetypów i rozumienia kodów kulturowych. Każdy z elementów tradycji: rytuał, symbol, atrybut, kostium, taniec itp., ma swoją własną historię zmian i podlega wpływowi czasu. "Pierwsza normalna forma" - jest rodzajem stałości w zagrożonym kapitalistyczną modyfikacją świecie. Dlatego artyści podkreślają, jak ważne jest, aby głosić te same, pierwotne formy, które były testowane przed generacje i stanowią dziedzictwo dla przyszłych pokoleń.

Dima Mykytenko:

Formalne kodowanie - to próba utrzymania znaku w bezczasowości, aby nie stał się symbolem. Symboliczność jest bowiem zawsze mniej lub bardziej charakteryzowana przez przynależność do określonego czasu i miejsca. Zdjęcia ukraińskich krajobrazów, które przenikają się z jasnymi znacznikami, poruszają temat subiektywizmu w interpretowaniu wydarzeń. W ten sposób zaciera się granica postrzegania dobra i zła, i czyni te dwie kategorie bezużytecznymi dla definiowania i charakteryzowania zjawisk.

Więcej o artyście: 
http://cargocollective.com/dimaa


Хір Ahapin:

Na początku 2017 r. artysta przyjechał do Michałowic- małej wioski w pobliżu Jeleniej Góry. Przez pół roku mieszkał w dawnym teatrze “Kino” zarządzanym przez Z. Szumskiego. Jest to nieformalne centrum kulturalne u podnóża Karkonoszy. Otaczający las pełen jest głazów przypominających o epoce mezozoiku i o tym, że w przeszłości mogły znajdować się tu schronienia dla starożytnych plemion. Głównym celem tego projektu jest więc doświadczenie i studia nad pierwotnością. Zainteresowanie tym zjawiskiem nawiązuje do lokalnej legendy o mitycznym plemieniu zwanym "Rahmans". W interpretacji artysty Rahmans są przykładowym modelem plemienia, przodkami współczesnej cywilizacji, zachowującym mityczny charakter. Artysta starał się wejść w świat przodków (nie naśladując ich zachowania, ale odtwarzając je) umieszczając postacie w typowym dla dzikiej egzystencji środowisku. Osoby odzwierciedlają naturę ludzkiej świadomości. Zewnętrzne oznaki postępu społecznego widziane są jako rozwój świadomości społecznej. Obserwujemy ich zmianę, ruch, jednak nie jesteśmy w stanie stwierdzić dokąd zmierzamy - jest to wędrówka w nieznane. Instalacja wideo ma oddać ten charakter, umieszczając i obserwując współczesnego człowieka w nieznanych, dziwnych sytuacjach. 

Więcej o artyście: http://www.saatchigallery.com/uk/raine/shortlisted_artist.php?id=1465

Wydarzenie jest współfinansowane przez Miasto Gdynia.
Współpraca Galeria PUNKT.

Galeria

Wystawa (3).jpg

Wystawa (1).jpg

Wystawa (2).jpg

Wystawa (5).jpg

Wystawa (4).jpg

Wystawa (6).jpg

Wystawa (7).jpg

Wystawa (9).jpg

Wystawa (8).jpg

Wystawa (10).jpg

Wystawa (11).jpg

Wystawa (12).jpg

Wystawa (13).jpg