Kiedy:
18 maja 2015

Zobacz na FB

Więcej niż głos - składanie wniosków do budżetu obywatelskiego

Budżet obywatelski to więcej niż możliwość oddania głosu na ważne wydatki z miejskiej kasy, to także możliwość zgłaszania własnych projektów, spośród których każdy mieszkaniec Gdyni może wybrać jeden, na którego realizacji najbardziej mu zależy. 

Dla kreatywnych miejskich aktywistów to szansa zdobycia środków na realizacje ciekawych, użytecznych dla mieszkańców miasta projektów. 18 maja w tuBAZIE wspólnie omówliśmy najważniejsze aspekty gdyńskiej edycji BO 2015.

Gośćmi byli

Dariusz Kraszewski (Fundacja im. Stefana Batorego) – zajmuje się kwestiami dotyczącymi partycypacji mieszkańców w procesach tworzenia budżetów gmin, kontroli społecznej tworzenia i wykonywania budżetów gminnych oraz przejrzystości działania władz samorządowych. Autor programu Laboratorium Monitoringu Budżetu i współtwórca programu Budżet obywatelski realizowanych przez Sieć Obywatelska – Watchdog Polska (dawniej Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich). Prowadzi badania i spotkania w gminach.

Michał Guć – wiceprezydent miasta, pełnomocnik prezydenta ds. aktywności obywatelskiej. W mieście odpowiada między innymi za: pozyskiwanie funduszy europejskich, współpracę z sektorem pozarządowym, funkcjonowanie rad dzielnic, aktywizację i wsparcie seniorów, pomoc społeczną, ekonomię społeczną, programy rewitalizacji i organizacji społeczności lokalnej. Ostatnia „instancja” odwoławcza w mieście w kwestiach budżetu partycypacyjnego. 

Łukasz Bosowski – wnioskodawca w zwycięskim projekcie Chylońska dla ludzi, współautor obywatelskiej ewaluacji gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 nominowanej do nagrody Super Samorząd 2015. Zaangażowny w rozwój infrastruktury rowerowej w mieście, wiceprezes stowarzyszenia Rowerowa Gdynia.

Jakub Furkal - autor trzech zwycięskich projektów z Redłowa, organizator pierwszych gdyńskich Zawodów Tańca Irlandzkiego ISTA Feis, prezes Rowerowej Gdyni, radny dzielnicy Redłowo.

Basia Marchwicka – Działa na rzecz zrównoważenia w projektowaniu podejścia technicznego/legislacyjnego z podejściem humanistycznym - wspiera kreatywności i zaangażowania w zmiany przestrzenne na poziomie lokalnym/sąsiedzkim/oddolnym. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi - uczestniczy w procesach budowania i aktywizacji lokalnych społeczności. Jest autorką Oddolnej Ewaluacji pierwszej edycji gdyńskiego budżetu obywatelskiego przeprowadzonej w 2014 r.